SOFTWARE DEVELOPMENT

BSP software development with the latest tech to automated quality assurance, you get all types of software development services to help you build, sustain, and modernise enterprise software — as well as our extensive 10-year expertise in building IT solutions.

MOBILE DEVELOPMENT

BSP is one of the earlier Mobile Application Development Company from Viet Nam, we aims at creating powerful and effective mobile applications that meets the exact requirements of our customers in an efficient manner.

B.O.T Model

We bootstrap software development centers with our Build Operate Transfer model

Web Development

BSP offers web application development services with best practices, top web frameworks, using latest tools and technologies, deploying talented developers, streamline work processes and testing.

Game Development

BSP is one of the best Game Development companies. We offer customized 2D and 3D games that are very user-friendly with excellent user interface designs with high graphic visualization functionalities.

Cloud Development

BSP offers could development, custom enterprise systems based on MS Azure cloud Porting standard web solutions, Mobile Cloud development as a combination of mobile apps & cloud, Social cloud solutions development.

Onsite Dedicated Team

BSP help many companies successful launched their projects with tide timeline, resource shortage, our Team will work as your engagement Team and follow your managements process as your employees.

Software Testing Services

BSP offers software testing services from simple to advanced test manual/automation solutions to help our clients to improve the quality of their software products.

BSP Technologies

BSP's list of technologies and instruments includes all mainstream programming languages, operation systems, engines, tools and platforms. With custom development working model every project requires a unique combination of those, which is usually determined at the initial planning stage.

How To Get Start

Getting in touch with BSP, either via an Email to tan.nguyen@bsp.vn call at our Numbers +84 938728579 or SkypeID tan.nguyen.79 We'll get back to you within 12 hours! One of our Solution Consultants will get in touch with you to understand and gather your requirements.

HƯỚNG DẨN LẬP TRÌNH SMARTPHONE iPHONE, ANDROID VÀ HYBRID APP


Ban lãnh đạo công ty BSP.VN luôn quan tâm mở các khóa đào tạo lập trình Mobile áp công nghệ mới và các kỹ năng cần thiết trong công việc cho các sinh viên mong muốn làm việc tại công ty. Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ được tham gia vào một số dự án được công ty biên soạn sẳn và được hướng dẫn tận tình từ các trưởng dự án. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên áp dụng những kiến thức đã được học tại trường vào thực tế, đồng thời tìm hiểu thêm những công nghệ mới trong từng dự án.

1. Ưu thế vượt trội khi bạn tham gia khoá hướng dẩn Lập trình ứng dụng di động tại BSP?

- Internship được tham gia các dự án thực tập tại BSP.
- Được hướng dẩn bởi các chuyên gia lập trình smartphone.
- Được cung cấp các device(iPad, tablet, smartphone) hướng dẫn thực tế để cài đặt.
- Được cập nhật các nội dung giúp các bạn nắm bắt được các công nghệ mới nhất.
- Sau khoá học internship có thể tiếp tục ở lại làm việc cho BSP


2. Mô hình hướng dẫn của chúng tôi là "Dạy việc" có nghĩa là dạy để giúp bạn

- Làm tốt được công việc hiện tại và tương lai.
- Có kỹ năng với môi trường phát triển dự án phần mềm thực tế.
- Có kinh nghiệm thực tế về phát triển và gia công phần mềm.


3. Đối tượng tham gia

- Lập trình viên, Team Leader muốn nâng cao kiến thức của mình.
- Nhà quản lý muốn tự điều hành, quản trị dự án của Công ty.
- Cá nhân muốn tự phát triển ứng dụng phục vụ cho công việc hiện tại.
- Cá bạn sinh viên năm cuối cần hổ trợ làm đồ án thức tập, đang tìm công ty thực tập.
- Cá nhân muốn theo nghề kiểm thử phần mềm, ...


4. Thời gian và địa điểm

- Các bạn sẽ học và thực tập tại BSP từ 2 đến 6 tháng.
- Địa điểm học tại: Công ty BSP Software Services Corp.


5. Thông tin liên hệ xin thực tập

- Skype: tan.nguyen.79
- E-Mail: tan.nguyen@bsp.vn

Mobile Development
 • iPhone, Android, PhoneGap
 • ReactNative, Xamarin, Tizen
 • Mobile Game Development
 • Cross Platform App Development
Web Development
 • Ecommerce Development
 • Wordpress Development
 • Magento Development
 • Customize Business Development
Enterprice Application Development
 • CRM, HRM Development
 • Product, Big data solutions
 • B2B, B2C Portal Development
 • Real Estate, Job Portal Development
Contact Us
 • WhatsApp: +84 93 872 8579
 • Skype: tan.nguyen.79
 • E-Mail: tan.nguyen@bsp.vn