HƯỚNG DẨN LẬP TRÌNH SMARTPHONE iPHONE, ANDROID VÀ HYBRID APP

1. Ưu thế vượt trội khi bạn tham gia khoá hướng dẩn Lập trình ứng dụng di động tại BSP?

- Internship được tham gia các dự án thực tập tại BSP.
- Được hướng dẩn bởi các chuyên gia lập trình smartphone.
- Được cung cấp các device(iPad, tablet, smartphone) hướng dẫn thực tế để cài đặt.
- Được cập nhật các nội dung giúp các bạn nắm bắt được các công nghệ mới nhất.
- Sau khoá học internship có thể tiếp tục ở lại làm việc cho BSP

2. Mô hình hướng dẫn của chúng tôi là "Dạy việc" có nghĩa là dạy để giúp bạn

- Làm tốt được công việc hiện tại và tương lai.
- Có kỹ năng với môi trường phát triển dự án phần mềm thực tế.
- Có kinh nghiệm thực tế về phát triển và gia công phần mềm.

3. Đối tượng tham gia

- Lập trình viên, Team Leader muốn nâng cao kiến thức của mình.
- Nhà quản lý muốn tự điều hành, quản trị dự án của Công ty.
- Cá nhân muốn tự phát triển ứng dụng phục vụ cho công việc hiện tại.
- Cá bạn sinh viên năm cuối cần hổ trợ làm đồ án thức tập, đang tìm công ty thực tập.
- Cá nhân muốn theo nghề kiểm thử phần mềm, ...

4. Thời gian và địa điểm

- Các bạn sẽ học và thực tập tại BSP từ 2 đến 6 tháng.
- Địa điểm học tại: Công ty BSP Software Services Corp.

5. Thông tin liên hệ

- Skype: tan.nguyen.79
- Yahoo: thanhtanvnkg79
- E-Mail: tan.nguyen@bsp.vn
About bsp.vn
Contact us
Phone:+84 28 66827030
Skype: tan.nguyen.79
Email: tan.nguyen@bsp.vn
Follow Us
Copyright © 2012 - 2018 by BSP Software Services Corporation All Rights Reserved.